İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Temel İnsan Kaynakları Politikamız, çağdaş ölçütler niteliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, herkese eşit fırsatlar verme doğrultusunda ilerlemektedir. Bu doğrultuda işin gerekleriyle adayların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak seçme, geliştirme, değerlendirme ve yönetme süreçlerini gerçekleştirip en yüksek verimi almayı hedeflemektedir.

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi, böylece şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına, takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.