Sürdürülebilirlik İlkeleri

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

İnsan Hakları

 • İşletmeler uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir.
 • İşletmeler insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

İş Gücü

 • İşletmeler sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne;
 • Zorla çalıştırma ve angaryanın her türünün ortadan kaldırılmasına;
 • Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına;
 • İşe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir.

Çevre

 • İşletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşımı desteklemeli;
 • Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli;
 • Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmelidir.

Uman Yapı, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde de belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi kendisine ilke edinerek bu alanlardaki uygulama seviyesini her geçen gün yükseltmektedir.

Çevre Politikası

 • Mühendislik prensipleri çerçevesinde, faaliyetlerinde çevre dostu ürünler kullanmak.
 • Projelerini yenilenebilir enerji kaynakları ile yürütmek.
 • Tüm çalışanları çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirmek ve eğitimler vermek.
 • Şehir planlama ve görüntü kirliliği oluşturacak işlemlerden kaçınmak.
 • Geri dönüşüm işlemleri çerçevesinde kullanılmakta olan malzemelerin, tekrar işlenmesine yardımcı olmak.
 • Ürün zayiatlarının önüne geçmek.
 • Çalışma alanlarını kullanım kapasitesine göre ağaçlandırma ve yeşillendirme yapmak.

İş Sağlığı Güvenliği

 • İSG kurallarına uymak ve önlemler almak.
 • İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimizin, katılım ve uygulamalarını geliştirerek tüm çalışma alanlarımızı süreçlere göre şekillendirmek.
 • Şartlara uygunluk devamı için ISG Politikalarını sık sık güncellemek.
 • Kamu özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.
 • İş sürecindeki fiziki çevre şartlarını dikkate alarak çalışanların olası karşılaşabileceği tehlikeleri engellemek.
 • Metotlu çalışmalar ile iş ortamını çalışanların can güvenliğini sağlayacak seviyeye çıkarmak.
 • Çalışanları risk ve tehlikelere karşı daha bilinçlendirmek.
 • Çalışma ortamlarını Avrupa standartlarına uygun hâle getirmek.